hore


About

Team architektov a inžinierov Light4space produkuje invenčné, funkčné a kvalitné riešenia na poli architektúry / interiéru / designu s cieľom poskytnúť komplexné portfólio služieb pre klienta:

- overovacie analýzy, architektonický koncept / návrh / štúdia / idea

- spracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie / územné rozhodnutie / stavebné povolenie / tendrová dokumentácia / realizačný projekt / interiér

- obstaranie príslušných legislatívnych povolení
- bilancie / kontrola / projektová aplikácia / finančných nákladov celého stavebného procesu

- kontrola / poradenstvo / monitoring / autorský dozor / komplexné služby počas realizácie


Ing. arch. Igor Kovalovsky

autorizovaný architekt SKA

reg.c. 1446AA, konatel

+421 905 785 863

email:kovalovsky(a)light4space.sk

architekt-bratislava


Ing.arch Jan Krchnavy

autorizovany architekt SKA

reg.c. 1503AA, konatel

+421 905 859 450

email:krchnavy(a)light4space.sk

architekt-bratislava